Comandos para enviar: Apagar vehículo, activar encendido.

Alarmas que se recibe: Motor encendido, motor apagado, desconexion de energía principal, sensor de vibración, botón de pánico.

 

                                           TOPFLYTECH T8806+R